دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D

دستگاه بسیار سبک وزن و دیجیتال با شلنگ، سیل 2 پا، 1 کاف بازو. سیل اضافی برای بازو، ساق پا، دور کمر و در دسترس است.
لینک سایت خارجی:آگهی دهنده : مهدی حمزه وند

تلفن : 04135420698

موبایل : 09148021887

وب سایت :http://www.acuprime.com/en/products/doct

ایمیل : [email protected]

ادرس : تبریز - شهرک سرمایه گذاری خارجی - سردخانه نخل سبز - شرکت کاله


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/he79fv

دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D
 • دستگاه ماساژور و درمان قطعی لنفاوی و واریس دست و پا دکتر لایف مدل: DL2002D

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های مهدی حمزه وند

آگهی های مرتبط