ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100

ﻧﺎﺭﻣﻚ, ﻣﻴﺪاﻥ 100, اﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﻴﺪاﻥ ,خ 36 ﺷﺮﻗﻲ, اﻭﻟﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ (خ 45)
ﭘﻼﻙ 11 ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ, ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ, اﻧﺒﺎﺭﻱ, ﺷﺮﻗﻲ, ﻏﺮﺑﻲ, ﺳﺮﻭﻳﺲ اﻳﺮاﻧﻲ, ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﻭﭘﻦ mdf, ﻳﻚ ﺧﻮاﺑﻪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ, ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ تا شهریور 50 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ تومان, ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ حاضر به تخلیه زودتر میباشد.
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻘﻂﻮﻉ 255 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻡ ﭼﻮﺑﻴﻨﻲآگهی دهنده : چوبینی

تلفن : 09193370231

موبایل : 09193370231

وب سایت :

ایمیل : [email protected]

ادرس : ﻧﺎﺭﻣﻚ, ﻣﻴﺪاﻥ 100


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/g23ce7

ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
  • ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
  • ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
  • ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
  • ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
  • ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
  • ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
  • ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
  • ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100
  • ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪاﻥ 100

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های چوبینی

آگهی های مرتبط