ژل سوپر جاذب

سوپرجاذب ها، سالهاست که در کشورهای پیشرفته، بعنوان محصولی مطمئن در بخش کشاورزی مورد. استفاده قرار می گرفته اند.سوپر جاذب ها شبکه های پلیمری هستند که قابلیت جذب آب ، تا بیش از 400 برابر وزن خود در ساختارشان را دارند.این محصول در کنار ریشه گیاه و در داخل خاک قرار داده شده و پس از. آبیاری، آب فراوانی را در خود جذب می کند. هنگامی که آبیاری به اتمام رسید و پس از مدتی رطوبت. خاک در اثر فرونشست و تبخیر از بین رفت، ریشه گیاه ، آب جذب شده در ساختار این سوپر جاذب ها را. با جذب اسمزی به صورت هوشمند دریافت می کند. سوپر جاذب ها با جذب آب در خود، هدر رفتن آب در. اثر. تبخیر و فرو نشست را تا 80 درصد کاهش میدهند و به همین دلیل تا حد زیادی می توانند در مصرف آب صرفه جویی کنند.
از مزایای این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. جلوگیری از هدر رفتن آب آبیاری و استفاده بهینه از آب (50 تا 70% صرفه جویی در مصرف آب )
2. کاهش دفعات آبیاری و به دنبال آن کاهش هزینه های آبیاری
3. جلوگیری از تنش های ناشی از نوسان های رطوبتی به خصوص در زمان کاشت نشاء و نهال
4. افزایش عملکرد گیاه به علت گسترش ریشه ها و حفظ سلامت گیاه
5. افزایش سطح زیر کشت زمین های کشاورزی
6. امکان کشت در مناطق بیابانی و سطوح شیب دار، کمک به بیابان زدایی و تثبیت شن های روان
7. جلوگیری از فرسایش خاک به ویژه در سطوح شیبدار
8. کاهش سرعت نفوذ عمقی آب در خاکهای شنی
9. افزایش نفوذ پذیری خاک‌های سنگین و رسی
10. جلوگیری از آبشویی مواد غذایی خاک و استفاده بهینه از کود و سموم شیمیایی و پیشگیری از آلودگی آب های زیر زمینی
11. بهبود تهویه در خاک به دلیل عمل تناوبی جذب و رها سازی آب
12. کاهش سله بندی خاک
13. کاهش هدررفت و تبخیر آب از سطح خاک و جلوگیری از شورشدن سطح خاک به دلیل خاصیت موئینگی
14. پرورش و انتقال نهال با تلفات کم
15. بسترهای کشت قارچ ، هیدروپونیک . بسیاری موارد دیگرچت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir

بازدید کننده عزیز ؛ ممکن است اطلاعات به روز نباشد یا بخش هایی از سایت فعال نباشد؛ به زودی بروزرسانی سایت تکمیل می شود. از توجه و شکیبایی شما متشکریم .

ژل سوپر جاذب

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های

آگهی های مرتبط