پک ها ی اموزشی رباتیک باتخفیف ویژه درروبوفا:

شرکت روبوفا پک های اموزشی خودرادراختیار شمادانش اموزان ودانشجویان فعات که درزمینه ی رباتیک فعالیت دارندقرار داده تا با کمک این بسته های اموزشی وبافعالیت ونبوغ خودبتوانندابتکارات ونواوری ها ی جدیدی ابداع وذهن وافکارخودرابااین بسته هاتقویت کنند.بسته های اموزشی باکمترین هزینه شامل :نانو،نجوم،سازه های ماکارونی،پروازی،برنامه نویسی هستند.بفکرچه هستید؟اقدام کنیدواین فرصت راازدست ندهید.کودکان وفرزندان شماامیداینده کشورعزیزمان هستند.گلهای خودراشکوفاکنیدتابتوانندباابتکارات خلاقانه ای ذهن خودراهرچه بهترتقویت واینده کشورمان راتضمین کنند.
ارتباط تلفنی:
09165533562
09165449419
06642313360
وب سایت شرکت:
www.robofa.irآگهی دهنده : رباتیک روبوفا

تلفن : 06642313360-2

موبایل : 09165533562

وب سایت :

ایمیل : [email protected]

ادرس : brojerd


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/v6u46b

پک ها ی اموزشی رباتیک باتخفیف ویژه درروبوفا:

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های رباتیک روبوفا

آگهی های مرتبط