نرم افزار مدیریت وجوه سیرمان

تعریف صندوق ، انواع صندوق ، تنخواه ، انواع تنخواه - صدور صورت خلاصه تنخواه و ثبت هزینه های تنخواه - تعریف بانک ها ، شعب ارزی ، حساب های ارزی ، ریالی - مدیریت دسته چک با تعیین سطوح دسترسی - پرینت چک های صادره با امکان تعریف انواع چاپ چک - تعربف انواع دریافتی وجه نقد ، اسناد ، انواع پرداختی ، انواع واریز و برداشت - ثبت و نگهداری عملیات دریافت و پرداخت صندوق وصدورچک - عملیات ثبت و دریافت اقساط مشتریان و نگهداری سوابق مربوط به اقساط پرداختی ، اقساط معوق و مانده تسویه نشده - عملیات دریافت ، واگذاری ، ابطال ، برگشت و وصول اسناد و ثبت و نگهداری سوابق اسناد - تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت مکانیزه - صدور اسناد حسابداری مدیریت وجوه و ارسال به سیستم مالی - تهیه گزارشات از اقلام پرداخت صندوق به تنخواه ، اشخاص ، سایر صندوق ها ، بانک - تهیه گزارشات پرداخت هزینه های تنخواه - گزارش واریزی ، برداشت و انواع واریزی و برداشت از بانک - گزارش اسناد دریافتنی ، اسناد واگذار شده به بانک ها و اشخاص ، اسناد نزد صندوق ، اسناد برگشت شده ، اسناد واخواست شده اسناد وصول شده - گزارشات تحلیلی و بررسی اسناد - تهیه گزارشات آخرین وضعیت اسناد و گردش اسناد در وضعیت های مختلف یک سند - گزارش وضعیت حساب افراد بر اساس انواع پرداختی ها و دریافتی ها - تهیه گزارشات مختلف با توجه به نیاز مشتری بوسیله نرم افزار گزارش ساز - ارسال کلیه گزارشات ، فرمها به صفحه گسترده Excel - تهیه انواع نمودارها و چارتها - تهیه گزارشات پیوسته از اطلاعات سال های مالی - امکان ورود اطلاعات پایه ،اسناد از محیط Excel - امکان ارتباط با سامانه پیام کوتاه وارسال ودریافت پیامک برحسب اسناددریافتی ،برگشتی و... - امکان ارتباط با نرم افزارها از طریق اینترنتچت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir

بازدید کننده عزیز ؛ ممکن است اطلاعات به روز نباشد یا بخش هایی از سایت فعال نباشد؛ به زودی بروزرسانی سایت تکمیل می شود. از توجه و شکیبایی شما متشکریم .

نرم افزار مدیریت وجوه سیرمان

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های

آگهی های مرتبط