محصولات کمپانی JetBiofil

JetBiofil
1- بطری کشت سلولی(Roller Bottel) cc2000 درب فیلتر دار N.T
2- بطری کشت سلولی(Roller Bottel) cc2000 درب فیلتر دار S.T
3- پلیت الایزا (High Binding) قابل تقسیم به 12 ردیف 8عددی
4- پلیت کشت سلولی 6 خانه با درب استریل N.T
5- پلیت کشت سلولی 12 خانه با درب استریل N.T
6- پلیت کشت سلولی 24 خانه با درب استریل N.T
7- پلیت کشت سلولی 48 خانه با درب استریل N.T
8- پلیت کشت سلولی 96 خانه با درب استریل N.T
9- پلیت کشت سلولی 6 خانه با درب استریل S.T
10- پلیت کشت سلولی 12 خانه با درب استریل S.T
11- پلیت کشت سلولی 24 خانه با درب استریل S.T
12- پلیت کشت سلولی 48 خانه با درب استریل S.T
13- پلیت کشت سلولی 96 خانه با درب استریل S.T
14- پلیت کشت سلولی گرد Cm5/3 با درب استریل
15- پلیت کشت سلولی گرد Cm7 با درب استریل
16- پلیت کشت سلولی گرد Cm9با درب استریل
17- پلیت کشت سلولی گرد Cm15با درب استریل
18- پیپت پاستور پلاستیکی استریل بسته 100عددی
19- پیپت پر کن شارژی تفنگی
20- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc1
21- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc2
22- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc5
23- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc10
24- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc25
25- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc50
26- رک سر سمپلر آبی استریل درب دار همراه با نوک 96خانه
27- رک سرسمپلرʎ 1000-100استریل فیلتردارDNAse/RNAes Free درب دار همراه با نوک 96 خانه
28- رک سرسمپلرʎ 100-10 استریل فیلتردار DNAse/RNAes Free درب دار همراه با نوک 96 خانه
29- رک سرسمپلرʎ 10-1/0 استریل فیلتردار DNAse/RNAes Free درب دار همراه با نوک 96 خانه
30- رک سرسمپلر زرد استریل درب دار همراه با نوک 96 خانه
31- رک سرسمپلر کریستالی استریل درب دار همراه با نوک 96 خانه
32- سل اسکراپر تک استریل 25سانت
33- سیستم فیلتراسیون 22/0 از جنس MCE با مخزن cc500
34- سیستم فیلتراسیون 45/0 از جنس MCE با مخزن cc500
35- سیستم فیلتراسیون 22/0 از جنس PVDF با مخزن cc500
36- سیستم فیلتراسیون 45/0 از جنسPVDF با مخزن cc500
37- سرسمپلرʎ 1000-100 استریل فیلتردار DNAse/RNAes Free (1000عددی)
38- سرسمپلرʎ 100-10 استریل فیلتردار DNAse/RNAes Free (1000عددی)
39- سرسمپلر زرد استریل خط دار هزار عددی
40- سرسمپلرʎ 10-1 استریل فیلتردار DNAse/RNAes Free (1000عددی)
41- فلاسک کشت سلول ساده N.T (cm25 =cm5/12)
42- فلاسک کشت سلول فیلتردار N.T (cm25 =cm5/12)
43- فلاسک کشت سلول فیلتردار N.T (cm50=cm25)
44- فلاسک کشت سلول ساده N.T (cm50=cm25)
45- فلاسک کشت سلول ساده N.T (cm250 =cm75)
46- فلاسک کشت سلول فیلتردار N.T (cm250 =cm75)
47- فلاسک کشت سلول ساده N.T (cm600 =cm182)
48- فلاسک کشت سلول فیلتردار N.T (cm600 =cm182)
49- فلاسک کشت سلول ساده S.T (cm25 =cm5/12)
50- فلاسک کشت سلول فیلتردار S.T (cm25 =cm5/12)
51- فلاسک کشت سلول فیلتردار S.T (cm50=cm25)
52- فلاسک کشت سلول ساده S.T (cm50=cm25)
53- فلاسک کشت سلول ساده S.T (cm250 =cm75)
54- فلاسک کشت سلول فیلتردار S.T (cm250 =cm75)
55- فلاسک کشت سلول ساده S.T (cm600 =cm182)
56- فلاسک کشت سلول فیلتردار S.T (cm600 =cm182)
57- فیلتر سر سرنگی 22/0 از جنس PES باقطر mm30
58- فیلتر سر سرنگی 45/0 از جنس PES باقطر mm30
59- فیلتر سر سرنگی 22/0 از جنس MCE باقطر mm30
60- فیلتر سر سرنگی 45/0 از جنس MCE باقطر mm30
61- فیلتر سر سرنگی 1/0 از جنس PVDF باقطر mm30
62- فیلتر سر سرنگی 22/0 از جنس PVDF باقطر mm30
63- فیلتر سر سرنگی 45/0 از جنس PVDF باقطر mm30
64- فیلتر سر سرنگی 22/0 از جنس PTFE باقطر mm30
65- فیلتر سر سرنگی 45/0 از جنس PTFE باقطر mm30
66- فیلتر سر سرنگی 45/0 از جنس نایلون باقطر mm30
67- کرایو تیوپ استریل 5/0 سی سی (50عددی)
68- کرایو تیوپ استریل 8/1 سی سی (20عددی)
69- کرایو تیوپ استریل 5سی سی (20عددی)
70- کوت ماکرو 5/4 سی سی پلاستیکی (100عددی)
71- لوله فالکون 15 ته مخروطی استریل (25عددی)
72- لوله فالکون 50 ته صاف استریل (25عددی)
73- لوله فالکون 50 ته مخروطی استریل (25عددی)
74- میکروتیوپ 5/0 مدرج استریل درب دار DN Ase/RNAse Free (1000عددی)
75- میکروتیوپ 5/1 مدرج استریل درب دار DN Ase/RNAse Free (500عددی)
76- میکروتیوپ 2 مدرج استریل درب دار DN Ase/RNAse Free (500عددی)آگهی دهنده : صفرپور

تلفن : 02166845699

موبایل : 09122438225

وب سایت :

ایمیل : [email protected]

ادرس :


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/w31e2d

محصولات کمپانی JetBiofil

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های

آگهی های مرتبط