فروش و تولید فیبر نوری نگزنس و جیتک

کابل های NEXANS با اندازه های:
کابل SFTP Cat 6 نگزنسNexansدر قرقره 500 متری
کابل6 UTP Cat نگزنسNexansدر جعبه 305 متری
کابلSTP Cat 6 نگزنسNexansدر قرقره 500 متری
کابلCat 5 نگزنسNexansدر قرقره 305 متری
کیستون CAT6نگزنسNexans
پچ کوردهای یک ، دو ، سه و پنج متری UTP 6Cat نگزنسNexans
پچ کوردهای یک ، دو ، سه و پنج متری STP 6Cat نگزنسNexans
پچ کوردهای یک ، دو ، سه و پنج متری 5 UTP Cat نگزنسNexans
کابل 7Cat نگزنسNexansنارنجی رنگ در قرقره 1000 متری
کیستونCAT7 نگزنسNexansSFTP
کابل فیبر نوری نگزنسNexans6 و 8 و 12 رشته مالتی مود و سینگل مود Indoor و Outdoor
پچ پنل فیبر نوری نگزنسNexans6 24و 12 پورت
پچ کورد فیبر نوری نگزنسNexansسینگل مود و مالتی مود در سایز های 1 و 2 و 3 و 5 متری
پچ کورد نیم متر نگرنس CAT 6 UTP
پیگ تیل فیبر نوری نگزنسNexansسینگل مود و مالتی مود
آداپتور فیبر نوری نگزنسNexans
Back Box - Face Plate - Keystone cat 5ecat 6 Nexans
انواع فیبر نوری شامل:
Single mode- multi mode -6core-
8core- 12core و 24core
انواع مفصل های خاکی فیبر نوری
انواع پچ پنل های فیبر نوری
انواع کاست های فیبر نوری
در Duplex , Simplex انواع پچ کورد های
اندازه های 1 متری تا 10 متری و نیز اندازه های
با متراژ مورد درخواست ؛
انواع پیگ تیل های فیبر نوری
, اتصالات فیبر نوریPassiveتجهیزات
و انواع لوازم جانبی فیبر نوری
Patch Panel - Pigtail – Patch cordچت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir

بازدید کننده عزیز ؛ ممکن است اطلاعات به روز نباشد یا بخش هایی از سایت فعال نباشد؛ به زودی بروزرسانی سایت تکمیل می شود. از توجه و شکیبایی شما متشکریم .

فروش و تولید فیبر نوری نگزنس و جیتک

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های

آگهی های مرتبط