فروش ارستر آلمانی، ارستر فرانسوی، ارستر اسپانیایی

DS42-230/G DS42-120/G • • Single phase TT-TN 40 kA 1.5 kV 1 kV 0.9 kV 0.6 kV
DS12-230/G DS12-120/G • • Single phase TT-TN 10 kA 1 kV 1 kV 0.6 kV 0.6 kV
DS72R-400 - • Single phase IT-TT-TN 70 kA 2.5 kV 1.3 kV - -
DS42-400 - • Single phase IT-TT-TN 40 kA 2 kV 1.5 kV - -
DS12-400 - • Single phase IT-TT-TN 10 kA 1.5 kV 1.5 kV - -
DS72R-230 DS72R-120 • Single phase TN 70 kA 2 kV 0.8 kV 1 kV 0.5 kV
DS42-230 DS42-120 • Single phase TN 40 kA 1.5 kV 1 kV 0.9 kV 0.6 kV
DS12-230 DS12-120 • Single phase TN 10 kA 1 kV 1 kV 0.6 kV 0.6 kV
DS73R-400 - • 3-phase IT-TNC 70 kA 2.5 kV 1.3 kV - -
DS43-400 - • 3-phase IT-TNC 40 kA 2 kV 1.5 kV - -
DS13-400 - • 3-phase IT-TNC 10 kA 1.5 kV 1.5 kV - -
DS73R-230 DS73R-120 • 3-phase TNC 70 kA 2 kV 0.8 kV 1 kV 0.5 kV
ارستر و سرج ارستر سیتل CITEL
DS43-230 DS43-120 • 3-phase TNC 40 kA 1.5 kV 1 kV 0.9 kV 0.6 kV
DS13-230 DS13-120 • 3-phase TNC 10 kA 1 kV 1 kV 0.6 kV 0.6 kV
DS44-230/G DS44-120/G • • 3-phase + N TT-TNS 40 kA 1.5 kV 1 kV 0.9 kV 0.6 kV
DS14-230/G DS14-120/G • • 3-phase + N TT-TNS 10 kA 1 kV 1 kV 0.6 kV 0.6 kV
DS74R-400 - • 3-phase + N IT-TT-TNS 70 kA 2.5 kV 1.3 kV - -
DS44-400 - • 3-phase + N IT-TT-TNS 40 kA 2 kV 1.5 kV - -
DS12-400 - • 3-phase + N IT-TT-TNS 10 kA 1.5 kV 1.5 kV - -
DS74R-230 DS74R-120 • 3-phase + N TNS 70 kA 2 kV 0.8 kV 1 kV 0.5 kV
DS44-230 DS44-120 • 3-phase + N TNS 40 kA 1.5 kV 1 kV 0.9 kV 0.6 kV
DS14-230 DS14-120 • 3-phase + N TNS 10 kA 1 kV 1 kV 0.6 kV 0.6 kV
33113566 – 33999115 – 33999719 (10 خط) – بازرگانی تیکوا نیروچت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir

بازدید کننده عزیز ؛ ممکن است اطلاعات به روز نباشد یا بخش هایی از سایت فعال نباشد؛ به زودی بروزرسانی سایت تکمیل می شود. از توجه و شکیبایی شما متشکریم .

فروش ارستر آلمانی، ارستر فرانسوی، ارستر اسپانیایی

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های یوسف هرمان مقدم

آگهی های مرتبط