فرهنگ لغت مکشنری

توانایی ترجمه هوشمند کلمات و جملات به واسطه اولین و تنها ترین نرم افزار تحت پلتفرم مکینتاش
قابلیت استفاده در محیط نرم افزارهای متنی مثل word ,pdf و امکان ترجمه مستقیم لغت در صفحات وب
بانک لغتی بالغ بر یک و نیم میلیون کلمه شامل لغات تخصصی و عمومی
ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻠﻤﻪ ، ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻫﺰار ﻟﻐﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺸﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ : ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ، رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺻﻄﻼﺣﺎت ، ﻣﺨﻔﻔﺎت ، ﺷﯿﻤﯽ ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮقآگهی دهنده : سعید میرزایی

تلفن :

موبایل : 09121022464

وب سایت :http://www.giahak.ir

ایمیل : [email protected]

آدرس : خ میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت ط اول پ ۱۰۴

حضور در بازار : 7 سال 1 ماه


واتس اپ چت با واتساپ
نمایش فرهنگ لغت مکشنری در گوگل نمایش در گوگل
کپی لینک لینک آگهی
علامت زدن علامت/ذخیره
فرهنگ لغت مکشنری

کلمات کلیدی مرتبط

همه آگهی های سعید میرزایی

آگهی های مرتبط