سیستم حسابداری خبره

برخی از مشخصات سیستم حسابداری خبره
معرفی سیستم خبره چندین شرکت جهت ثبت اطلاعات مالی و تهیه گزارشات سیستم تلفیقی بین شرکتها
معرفی سیستم خبره دوره های مالی در بازه زمانی دلخواه و تهیه گزارشات سیستم تلفیقی و مقایسه ای بین آنها
امکان استفاده از کدینگ حسابداری جامع سیستم و تهیه گزارشات سیستم استاندارد مالی
امکان معرفی سیستم خبره ارزهای مختلف و ثبت سند حسابداری ارزی و تبدیل مبالغ به ارز پایه
معرفی سیستم خبره حسابها در سطوح نامحدود به همراه معرفی سیستم خبره لایه‌های حساب با رنگ و تعداد کاراکتر کد انتخابی
معرفی سیستم خبره و تنظیم سطوح و لایه های حساب توسط مدیر سیستم و افزایش سطوح در طول سال مالی و تنظیم اتوماتیک
معرفی سیستم خبره تفصیلیهای شناور (اشخاص، مراکز هزینه، پروژه، قراردادها و...) در قالب تفصیلی شناور یک و دو در سطوح نامحدود
امکان معرفی سیستم خبره شعبدپارتمانهای مختلف و نگهداری عملیات مالی و تنظیمات حسابداری به تفکیک هر یک
معرفی سیستم خبره گروه حسابها به صورت درختی در سطوح نامحدود جهت تهیه گزارشات سیستم استاندارد مالی
ارتباط تفصیلیهای شناور با حسابها جهت صدور اسناد حسابداری با کمترین خطای احتمالی و تنظیمات حرفه‌ای کدینگ
ارتباط حساب شناور اشخاص به حسابها جهت صدور اسناد حسابداری با کمترین خطای احتمالی
دسترسی سریع به اطلاعات مالی در سطوح مختلف حساب و نمایش اسناد حسابداری صادره و برگه مرتبط به سند حسابداری از طریق تمامی گزارشات سیستم
امکان نگهداری انجام عملیات حسابداری انبار به روش های ادواری و دائم بصورت قابل تنظیم
معرفی سیستم خبره تمامی موارد پیش‌نیاز از داخل فرمهای حسابداری بدون نیاز به خارج شدن از فرم مربوطه
معرفی سیستم خبره شرحهای پیش‌فرض و ارتباط آن با حسابها جهت سهولت و تسریع در ویرایش اسناد حسابداری
امکان معرفی سیستم خبره و طراحی شرح دلخواه برای سند حسابداریهایی که به صورت اتوماتیک توسط سیستم ساخته می‌شوند
ثبت سند حسابداری در چهار وضعیت یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم و تهیه گزارشات سیستم به تفکیک وضعیتهای موجود
معرفی سیستم خبره چندین شماره سند حسابداری با عناوین شماره اصلی سند حسابداری، شماره سند حسابداری دپارتمان، شماره ثابت غیر قابل تغییر جهت پیگیری
امکان مشاهده کاربر صادرکننده سند حسابداری، کاربر بررسی کننده و آخرین کاربر ویرایش کننده سند حسابداری
دسته بندی و شناسایی انواع سند حسابداری توسط سیستم و تهیه گزارشات سیستم بر اساس دسته بندی معرفی سیستم خبره شده
معرفی سیستم خبره دلخواه تمامی شابلونهای سند حسابداری به تفکیک شعبه و دپارتمان و صدور اتوماتیک تمامی اسناد حسابداری برگه ها
الصاق اتوماتیک و دستی شماره و تاریخ پیگیری جهت آنالیز حسابها
معرفی سیستم خبره ماهیت حسابها و هشدار لازم به منظور جلوگیری از اشتباهات کاربر
نمایش درختواره کدینگ در هنگام صدور سند حسابداری و حرکت بر روی ردیفهای سند حسابداری صادره
امکان معرفی سیستم خبره و طراحی شرح دلخواه برای سند حسابداریهای اتوماتیک
امکان نشانه‌گذاری اسناد حسابداری جهت بررسی مجدد و تهیه گزارش حسابداری از اسناد حسابداری نشانه‌گذاری شده
امکان الصاق فایل، متن، عکس و ... با فرمتهای مختلف به سند حسابداری و مشاهده آنها
مشاهده شعبه صادر کننده سند حسابداری و امکان تهیه گزارشات سیستم حسابداری به تفکیک شعبه
تعیین مرجع اسناد حسابداری و نمایش برگه‌های مرتبط با سند حسابداری صادره
صدور سند حسابداری تعدادی و تهیه گزارشات سیستم تعدادی به همراه واحد شمارش انتخابی در سند حسابداری
کپی نمودن اسناد حسابداری به صورت دسته ای و تجمعی و یا به صورت واحد در یک یا چندین سند حسابداری
جابجایی سند حسابداری به روی اسناد حسابداری موقت، یادداشت و بررسی شده
امکان ادغام چندین سند حسابداری در قالب یک سند حسابداری واحد
امکان کپی نمودن معین های یک حساب به سطوح مختلف حساب دیگر
امکان وارد نمودن اسناد حسابداری به صورت نامنظم و مرتب سازی در زمان دلخواه
امکان تنظیم رعایت تسلسل تاریخی در هنگام ثبت اسناد حسابداری
بررسی گروهی و واحد سند حسابداری و امکان فیلتر و مشاهده اسناد حسابداری بررسی شده و غیر قابل تغییر نمودن این دسته از اسناد حسابداری
امکان درج بین اسناد حسابداری و مرتب نمودن اتوماتیک شماره سند حسابداری‌ها
هشدار قابل تنظیم جهت رعایت ترتیب تاریخی اسناد حسابداری در هنگام صدور آنها
مشاهده مانده حسابها و نمایش آنها در سال مالی جدید بدون صدور سند حسابداری افتتاحیه در ابتدای سال
جستجو در اسناد حسابداری به صورتی که با کمترین اطلاعات از سند حسابداریسند حسابداری صادره و ضمائم آن بتوان سند حسابداری مربوطه را به راحتی پیدا نمود
امکان انتقال سند حسابداری از یک شرکت به شرکت دیگر به همراه ضمائم برگه‌های سند حسابداری و مرتب سازی شماره اسناد حسابداری
تهیه گزارشات سیستم ترازنامه و سود زیان به صورت لحظه‌ای، قبل از بستن حسابهای دائم و موقت
امکان بستن حسابهای موقت و دائم به صورت اتوماتیک و صدور سند حسابداری سود و زیان، اختتامیه و افتتاحیه توسط سیستم
ارسال اطلاعات در تمامی فرمهای حسابداری (export) به Excel و همچنین Import اطلاعات از طریق Excelآگهی دهنده : ابوالفضل گرشاسبی

تلفن : 02188940620

موبایل : 09123870346

وب سایت :www.khebreh.com

ایمیل : [email protected]

ادرس : تهران میدان ولیعصر(عج)


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/9y9uq3

سیستم حسابداری خبره

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های ابوالفضل گرشاسبی

آگهی های مرتبط