روشهای اخذCE-چگونگی دریافتCE-اخذCE

روشهای اخذ CE:
CEبه روش ممیزی:دراین روش صدورگواهیCE پس ازتست وآزمون محصول درآزمایشگاههای موردتاییدمرجع صدورگواهی وانطباق نتایج آن بااستانداردهای اروپا انجام میپذیرد.
CEبه روش خوداظهاری:دراین روش اظهار وتعهدتولیدکننده مبنی بررعایت الزامات ودستورعملهای مربوطه وتایید این اظهارات توسط مرجع موردتایید مبنای دریافت گواهی نامه CE است.
گروه راهبردصنعت RSA GROUPتوانسته بادردست داشتن نمایندگی چندین موسسه ثبت شده ومورد تایید اروپاNOTIFICATION BODY وباتکیه بردانش وتسلط کارشناسانش برمقررات والزامات اتحادیه اروپادرحداقل زمان وکمترین هزینه به ارایه خدمات مشاوره وصدورگواهی درهردو روش ذکرشده بپردازد.
برای دریافت مشاوره رایگان با تلفنهای 88249520-88484625 تماس حاصل فرمایید.
همرا کارشناسان مشاور:3345703-0912 صادقی و 3730933-0939 محمدی
E.mail: [email protected]آگهی دهنده : ندامحمدی

تلفن : 88249520-88484625

موبایل : 09393730933

وب سایت :

ایمیل : [email protected]

ادرس : گیشا-خیابان هفتم-پلاک4-واحد2


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/hg08h88

روشهای اخذCE-چگونگی دریافتCE-اخذCE

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های ندامحمدی

آگهی های مرتبط