دستگاه چاپ سیلک - چاپ سیلک - آموزش چاپ سیلک

چاپ سیلک یکی از مشاغل پر سود
وبا در آمد بالا میباشد.


چاپ سیلک جهت تبلیغات
بر روی کلیه سطوح مسطح
کاربرد دارد
چاپ بروی سطوح مسطح باچاپ سیلک
شامل: چاپ بر روی نایلون
چاپ بروی جعبه ،چاپ بروی
ساک پارچه ای،چاپ بروی
ساک دستی،چاپ بروی پلاستیک
؛چاپ بروی فیبر مدار چاپی
؛چاپ بروی پارچه؛چاپ بروی کارتن
؛چاپ بروی جعبه پیتزا؛چاپ بروی چرم؛
چاپ بروی انواع جعبه و.......میباشد


تولیدیها -فروشگاها -بازاربیشتر
تبلیغات بسته بندی تولیداتشان
از طریق چاپ سیلک انجام میشود
شغل چاپ سیلک پردرامد
وقابل توسعه میباشد
.مکان خاصی نمیخواهد تاحتی درمنزل
دراطاقی به ابعاد(3در4 ) بعداز اموزش حرفه ای
چاپ سیلک مشغول بکارشوید
وصاحب گارگاه چاپ ودفتر تبلیغات شوید


درشرکت کار افرین اینده ساز اول مشاوره شوید
وبعداز اشنایی باراهکارهاو اینده شغلی خود .
چاپ سیلک بصورت حرفه ای فرا گرفته که بتوانید
جوابگوی همه سفارشات چاپی باشید

مختصری درمورد چاپ سیلک
که باید بیشتر در مورد ان اطلاع
واگاهی داشته باشیم
چاپ سیلک مانند سایر هنرها
ابزار ساده ای دارد
بعنوان مثال : هنرنقاشی
که ابزار ان از قلم مو- رنگ
– بوم -مدل و… تشکیل شده
مهم عمل ان در اموزش ویادگرفتن
درطراحی واشنایی بارنگها ونهایتا خلاقیت
وایجاد زیباییها و..توام میباشد
چاپ سیلک هم دراصل یک حرفه
وهنر است که بتوانیدروی اشیاء
دورنگ چهاررنگ و...چاپ انجام دهید.
که باید درست اموزش دید بارنگها اشناشد
وبعداز ساخت شابلون
بنا به خواست مشتری وسفارشاتی که میدهد
به عنوان مثال روی ساک دستی تبلیغاتی که میخواهد چاپ شود
تکرنگ- سه رنگ – چهار رنگ ورنگهای ترکیبی تصاویر ونوشتها باکیفیت وزیبا چاپ انجام شود.
که بصورت دستی باشابلون چاپ زده می شود. تکرنگ یک شابلون-دورنگ دوتا شابلون ورنگهای بیشتربه ترتیب تعداد شابلون اضافه میشود وبرای رنگهای ترکیبی در طراحی اولیه برای انجام ان راهنمایی میشوید
گرفتن سفارشات -ارتباط بامشتری – قیمت دادن و…..ساپورت می شوید
بیشتر سفارشات چاپی باتیراژهای تعداد بالااز طریق چاپ سیلک دستی نیز قابل اجراست
.وبرای گرفتن کار بیشترتیراژی میتوانید
ازافراد خانواده هم استفاده نمایید
هرنفر4000الی6000عدد ساک دستی
در 8ساعت کاری بصورت متوسط میتواند چاپ بزند
ومیزان مبلغی را که ازمشتری گرفته میشود
برای هر عدد ساک دستی حدودا50 تومان
محاسبه نمایید…
روزی حدودا 200هزارتومان
هر نفرمیتواند در یک روز درامد داشته باشد
مصارف چاپ سیلک دربازار تبلیغات
———————-
چاپ وتبلیغات بروی کلیه سطوح صاف و مسطج
ازطریق چاپ سیتک انجام میشود
مانند: چاپ روی نایلون،چاپ روی جعبه
،چاپ روی کارتن ،چاپ روی سلفون
،چاپ روی پلاستیک،چاپ روی چرم
،چاپ روی برچسپ،چاپ روی لیبل
چاپ روی چوب،چاپ روی ان بی اف،چاپ روی گونی،چاپ روی پارچه،چاپ روی لباس،چاپ روی تیشرت،چاپ روی شیشه،چاپ روی چوب و
===================
مشخصات دستگاه چاپ سیلک
ومواد ولوازمات جانبی
—————————–
چاپ سیلک میزی ساده به ابعاد(50در70) از مهتابی معمولی
که از نور ان جهت عکاسی
و ساختن شابلون
واز تایمر برای سنجش زمان عکاسی استفاده میشود
گیره جهت نصب شابلون
چارچوبه وتوری جهت ساخت شابلون
اسکوچی ویاکاردک
لاک وحساس کننده
رنگ وحلال
جزوه وسی دی اموزشی
--------------------------------------
توجه:
مواظب بعضی از اگهی های اینترنتی(دردنیای مجازی) باشیم.
===============
همانطور که مشخصات ابزار ولوازمات چاپ سیلک اسکرین به صورت کامل درسطور بالا شرح داده شد
که چاپ سیلک هممانند سایر هنرها ابزار ساده ای دارد ابزار ان
میز نور – شابلون – کاردک-گیره-رنگ و …..و
تاعملی انجام نشود وباتکنیک وفنون چاپ اشنایی به صورت حرفه ای نداشته باشیم با ابزار ان کاری نمی شوددانجام داد مانند هنر نقاشی
بعضی ازافراد دیده شده برای انحراف افکار متقاضی در امورچاپ وتبلیغات وبرای منافع شخصی خود
روی ابزار این هنر وحرفه ارزنده
تبلیغات سوء نموده اند
وروی لوازمات ان مانند میز نور که از ابزاری ساده تشکیل شده
وکاربرد ان فقط برای انتقال تصویر روی شابلون به کارگرفته میشود وکاربرددیگری ندارد
واز مهتابی تایمر معمولی برای سنجش زمان درعکاسی وساخت شابلون تشکیل شده است
ولی روی میز نوران تبلیغ نموده اند که
شیشه میز نور که از شیشه معمولی میباشد تبلیغ نموده اند که شیشه ضدخش- تایمران دارای سیستم الارم ودیجیتال واصطلاحات وجملات انحرافی دیگر
که جای نوشتن انها نیست برای انحراف فکری متقاضی وجذب مشتری بکار گرفته اند از اموزش حضوری ومشاوره و…خبری نیست که میدانید چون چاپ سیلک به صورت دستی انجام میشود اینجور باکلمات بازی کردن درکیفیت چاپ که اثری ندارد که یکنوع انحراف از مسیر اصلی میباشد که دراصل باید دریاددان ان به هنرجودقت نموده و به صورت حرفه ای اموزش داده شود
ودراموزشی که داده میشوداز اشنایی باابزار وبارنگهای تخصوصی مانند رنگ پی وسی و….وکاربرد انها.. چاپ دورنگ وچند رنگ و… که باید توجه شود
شرکت کارافرین اینده ساز
از بدو تاسیس تابحال چه اموزش حضوری ویاغیرحضوری
متقاضی اول ازطریق کارشناس شرکت
برای انتخاب شغل واشنایی بااین حرفه وابزار واینده شغلی وارتباط بامشتری طرز قیمت دادن و……مشاوره شده
بعداز مشاوره وانتخاب حرفه مورد نظر
اموزش به صورت حرفه ای (حضوری ویاغیر حضوری)انجام میشود
با پشتیبانی کامل وخدمات پس از فروش ومشاوره رایگان
دستگاه چاپ سیلک ومهرسازی
=========
مشخصات دستگاه مهرسازی وچاپ سیلک
دستگاه مهرسازی جدا ودستگاه چاپ سیک جدا
باکیفیت عالی
در گذشته برای ساخت دستگاههای چاپ ومهرسازی و برای ساخت مهر ژلاتینی وچاپ
روی اشیاء از یک دستگاه استفاده می شد (دستگاه دو منظوره)چون
کارائی خوبی نداشته واز این دستگاهها استقبال نشد
دستگاه دو منظوره چاپ ومهرسازی کلا از هم جدا شده و
بصورت مستقل متقاضیان مورد استفاده قرار می دهنددستگاه مهرسازی جدا ودستگاه چاپ هم جدا
ولی بعضی از همکاران همان دستگاه قدیمی (دستگاه دو منظوره
روی آن تبلیغات می نماید که تایمر آن دیجیتال
و اینه ضد خش دارد و……… چیزهای برای جذب مشتری اضافه نموده اند که که درسطر بالاشرح داده شد
که در کیفیت چاپ ومهرسازی کلا تاثیر ندارد وفقط به خاطر پول گرفتن
و افکار مشتری را عوض کردن و از واقعیت دور کردن
===================
قیمت چاپ سیلک جدا
و مهرسازی جدا
———————-
.دستگاه چاپ سیلک چهاررنگ با اموزش حرفه ای جوابگوی همه سفارشات چاپی400هزارتومان
چاپ سیلک تکرنگ جهت مصارف خصوصی 200هزارتومان
دستگاه مهرسازی اتوماتیک بااموزش حرفه ای جوابگوی
همه سفارشات600الی800هزارتومان
دستگاه مهرسازی دستی ساده برای مصارف خصوصی 50هزارتومان دستگاه بامصالح اصلی150هزارتومان
اموزش حضوری درتهران
ویاارسال دستگاه همراه بامواد ولوازمات وجزوه وسی دی اموزشی از طریق پست
--------------------------------------
با تخصصی که همکاران مان دارند شما را با بهترین خدمات و پشتیبانی
و مشاوره رایگان که در نتیجه آن و حاصل کار با کیفیت عالی برای مشتریان به ارمغان آورده شود .آگهی دهنده : جعفراحمدوند

تلفن : 02133133952

موبایل : 09123344067

وب سایت :www.karafarinco.com

ایمیل : [email protected]

ادرس : م- جمهوری نواب بین پل امام خمینی واسکندری ساختمان امیر


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/7yg8d9

دستگاه چاپ سیلک - چاپ سیلک - آموزش چاپ سیلک

کلمات کلیدی مرتبط

آگهی های

سایر آگهی های جعفراحمدوند

آگهی های مرتبط