خدمات مالی

• آشنایی کامل با قوانین و مقررات وزارت کار، بیمه تامین اجتماعی،دارایی و مالیات
• تسلط کامل به محاسبه بهای تمام شده و حسابداری صنعتی
• تسلط کامل و اجرایی به حسابداری فروش، حسابداری انبار، و حسابداری بازرگانی خارجی و پیمانکاری
• همکاری با شرکتهای بازرگانی خارجی و پیمانکاری جهت راه اندازی سیستم مالی و انبار پیشرفته و استفاده از بارکد کالا
• تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات دوره ای مدیریت و تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
• تسلط کامل به تهیه مفاصا حساب و اظهار نامه های مالیاتی و تنظیم دفاتر طبق اظهارنامه
• تهیه و تنظیم بودجه های عملیاتی ، نقدینگی و منابع ومصارف شرکتها
• طراحی و تهیه و تنظیم فرمها و اسناد و مدارک مربوط به حسابداری و راه اندازی و پیشنهاد سیستم های مالی مناسب شرکت
• انجام و کنترل کلیه امور حسابداری و دریافت و پرداخت مربوط به بدهکاران و بستانکاران تجاری و مشتریان و امور داخلی شرکت و کلیه مراسلات و گردش اقلام و موجودی انبار ها و تهیه گزارشهای مربوطه
• تهیه و تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده و دفاع از پرونده مالیاتی ارزش افزودهچت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir

بازدید کننده عزیز ؛ ممکن است اطلاعات به روز نباشد یا بخش هایی از سایت فعال نباشد؛ به زودی بروزرسانی سایت تکمیل می شود. از توجه و شکیبایی شما متشکریم .

خدمات مالی

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های نریمانی

آگهی های مرتبط