خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001:2007

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001:2007
7 چیست؟
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می دهد .
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
- شناسایی شرایط مخاطره آمیز فعالیت های سازمان
- ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات
- کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات
- اطمینان از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود
- تعیین اهداف در ارتباط با ایمنی و بهداشت شغلی
- ایجاد آمادگی های لازم را دربرخورد با شرایط اضطراری
- افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان را بطور نظام یافته ( سیستماتیک )
- و دهها مزیت دیگر
تعاریف:
-رویداد: رخدادهای مرتبط به شغل که منجر به جراحت یا امکان حادث شدن آنها وجود دارد.
-ریسک یا مخاطره: ترکیبی از احتمال وقوع یک رویداد خطرناک یا قرار گرفتن در معرض آن و وخامت مصدومیت
- ایمنی: رهایی و خلاصی از ریسک غیر قابل قبول یک آسیب.
-ارزیابی ریسک: فرآیند کلی برآورد ابعاد و گستردگی ریسک ناشی از خطر با در نظر گرفتن کفایت تمامی کنترل های موجود
شرح خدمات OHSAS 18001:2007
- تعیین و تدوین خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی و اهداف کلان و خرد و برنامه های سازمان .
- تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
- - ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات ایمنی و بهداشت شغلی
- نیازسنجی،برنامه ریزی،اجراء و اثربخشی آموزشی
- تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات شامل : مخاطرات ، ریسک ، حوادث
- شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیتها، محصولات یا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها
- تعیین،شناسایی و کنترل ریسک و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی
- - ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی ) سازمان
- تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان
- برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی
- مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
- بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان
شرکت راهبرد صنعت نمایندگی مؤسسه بین المللی صدور گواهی Icerti کشور انگلیس تحت اعتبار ASCB
- با امکان ثبت و ردیابی در سایت مربوطه و بین المللی گواهینامه های ISO ، IRQA
ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001
تلفن های تماس شرکت راهبرد صنعت نمایندگی رسمی و انحصاری icerti ایرانآگهی دهنده : سعید وزیری

تلفن : 88484625

موبایل : 09125168271

وب سایت :

ایمیل : [email protected]

ادرس : گیشا-کوچه هفتم-پلاک4-واحد2


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/1up9j9

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت    OHSAS 18001:2007

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های سعید وزیری

آگهی های مرتبط