وصله ی ناجور

چند شبی ست آمده ای بر سر بالینم باز کردی ام ناز و نوازش، قدح آورده ی ناز آینه ام بشکست، زان پس که نیفتاد رخت بر دل او شب ازین قافله افتاد عقب زان پسآگهی دهنده : سید روح الله طباطبایی

تلفن : 03537212939

موبایل :

وب سایت :

ایمیل : [email protected]

ادرس :


واتس اپ چت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir/p/-/b8g2t5

وصله ی ناجور

کلمات کلیدی مرتبط

آگهی های

سایر آگهی های

آگهی های مرتبط