حل تشریحی مسایل راکتورهای شیمیایی جلد دوم

کتاب «حل تشریحی مسایل راکتورهای شیمیایی» دارای 10 فصل می باشد که تمام سرفصل های مورد نظر آموزش عالی- در مقاطع ارشد و دکتری از فصل 11 تا 17 و سپس 23 تچت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir

بازدید کننده عزیز ؛ ممکن است اطلاعات به روز نباشد یا بخش هایی از سایت فعال نباشد؛ به زودی بروزرسانی سایت تکمیل می شود. از توجه و شکیبایی شما متشکریم .

حل تشریحی مسایل راکتورهای شیمیایی جلد دوم

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های

آگهی های مرتبط