بزرگترین کارها با کوچکترین گامها آغاز می شود

بهره وری و الگوبرداری از گفتار بزرگان یکی از روشهای رایج در مسیر نیل به اهداف است. در این راستا، بخشی از کتاب «بزرگترین کارها با کوچکترین گامها» به صچت با واتساپ

لینک آگهی : www.bazar.ir

بازدید کننده عزیز ؛ ممکن است اطلاعات به روز نباشد یا بخش هایی از سایت فعال نباشد؛ به زودی بروزرسانی سایت تکمیل می شود. از توجه و شکیبایی شما متشکریم .

بزرگترین کارها با کوچکترین گامها آغاز می شود

کلمات کلیدی مرتبط

سایر آگهی های

آگهی های مرتبط