سلب مسئولیت

سایت بازار نهایت تلاش خود را برای نظارت براعتبار تامین کنندگان و محتوای آگهی ها به کار می بندد اما همه مسئولیت ها بر عهده شخص یا شرکت ذینفع می باشد و در صورت هرگونه اعتراض یا شکایت از جانب بازدید کنندگان، شخص یا شرکت مورد نظر میبایست پاسخگو باشد.
سایت بازار هرگونه ادعای افراد و شرکت ها مبنی بر فعالیت تحت نظر این سایت را تکذیب می کند. سیاست کاری سایت بازار فراهم آوردن محیطی جهت آشنایی متقاضیان با تامین کنندگان می باشد لذا بررسی کیفیت ارائه محصولات و همچنین بررسی صحت ادعاهای مطرح شده در حیطه مسئولیت سایت بازار نیست.
سایت بازار هیچگونه مسئولیتی در قبال تراکنش های مالی و معاملات انجام شده بین کاربران و تامین کنندگان را بر عهده نمی گیرد با این حال در صورت دریافت شکایت موجه، فعالیت تامین کننده خاطی  تا رفع ابهام از جانب ایشان تعلیق خواهد شد.


مشتاقانه پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. تماس با ما    تماس با ما

در بازار باشید.