پلاک قرقره کابل

پلاک قرقره کابل

چـاپ و حـکـاکـی فـلـزات رضـا مـارکـــ

نام مسئول : آقای امیر حسینی
تلفن : 55425870-2
استان : تهران
آدرس : خیابان قزوین-خیابان مخصوص-شماره61
ارسال پیام به تامین کننده


گزارش تخلف / ایراد


توضیحات پلاک قرقره کابل

پـلـاک هـای آلـومـیـنـیـومـی در صـنـعـت سـیـم و کـابـل دارای اهـمـیـت و کـاربـرد بـسـیـار بـالـایـی مـی بـاشـد.

بـا تـوجـه بـه قـرار گـرفـتـن قـرقـره هـای کـابـل در مـحـیـط هـای بـاز و ثـبـت تـمـامی مـشـخـصـات مـربـوط بـه کـابـل بر روی پـلـاک هـا، مـانـدگـاری و کـیـفـیـت چـاپ بـسـیـار حـائـز اهـمـیـت بـوده و اسـتـفـاده از بـهـتـریـن مـرکـب هـای چـاپ و ورنـی در تـولـیـد ایـن مـحـصـول بـرای رسـیـدن بـه ایـن مـهـم مـی بـاشـد.

از مـشـتـریـان مـا در صـنـعـت سـیـم و کـابـل مـی تـوان بـه سـیـم و کـابـل کـرمـان - سـیـم و کـابـل الـبـرز - سـیـم و کـابـل افـق الـبـرز - سـیـم و کـابـل راهـدار صـنـعـت کـیـهـان - سـیـم و کـابـل نـویـن الـبـرز - سـیـم و کـابـل پـرتـو مـحـرک - کـات کـابـل و... اشـاره کـرد.

مشخصات پلاک قرقره کابل

مشخصه توضیح
مشخصه ای ثبت نشده است.

قیمت پلاک قرقره کابل

قیمت (تومان) قیمت با تخفیف درصد تخفیف بروزرسانی توضیحات
برای این محصول قیمتی ثبت نشده است. با تامین کننده تماس بگیرید.

عبارات کلیدی مرتبط

آلومینیوم

برجسته سازی

برشکاری

پرس

طراحی مارک

مارک سازی

ورنی

پلاک مشخصات کابل

تولید مارک فلزی

چاپ افست

چاپ روی ورق الومین