محصولات کمپانی JetBiofil

محصولات کمپانی JetBiofil

JetBiofil

مبین طب

نام مسئول : آقای صفرپور
تلفن : 02166845699
تلفن همراه : 09122438225
استان : تهران
آدرس : آزادی-روبروی وزارت کار به سمت انقلاب کوچه علی ع پلاک 2424
ارسال پیام به تامین کننده


گزارش تخلف / ایراد


توضیحات محصولات کمپانی JetBiofil

JetBiofil

1- بطری کشت سلولی(Roller Bottel) cc2000 درب فیلتر دار N.T
2- بطری کشت سلولی(Roller Bottel) cc2000 درب فیلتر دار S.T
3- پلیت الایزا (High Binding) قابل تقسیم به 12 ردیف 8عددی
4- پلیت کشت سلولی 6 خانه با درب استریل N.T
5- پلیت کشت سلولی 12 خانه با درب استریل N.T
6- پلیت کشت سلولی 24 خانه با درب استریل N.T
7- پلیت کشت سلولی 48 خانه با درب استریل N.T
8- پلیت کشت سلولی 96 خانه با درب استریل N.T
9- پلیت کشت سلولی 6 خانه با درب استریل S.T
10- پلیت کشت سلولی 12 خانه با درب استریل S.T
11- پلیت کشت سلولی 24 خانه با درب استریل S.T
12- پلیت کشت سلولی 48 خانه با درب استریل S.T
13- پلیت کشت سلولی 96 خانه با درب استریل S.T
14- پلیت کشت سلولی گرد Cm5/3 با درب استریل
15- پلیت کشت سلولی گرد Cm7 با درب استریل
16- پلیت کشت سلولی گرد Cm9با درب استریل
17- پلیت کشت سلولی گرد Cm15با درب استریل
18- پیپت پاستور پلاستیکی استریل بسته 100عددی
19- پیپت پر کن شارژی تفنگی
20- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc1
21- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc2
22- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc5
23- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc10
24- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc25
25- پیپت مدرج پلاستیکی فیلتردار تک استریل cc50
26- رک سر سمپلر آبی استریل درب دار همراه با نوک 96خانه
27- رک سرسمپلرʎ 1000-100استریل فیلتردارDNAse/RNAes Free درب دار همراه با نوک 96 خانه
28- رک سرسمپلرʎ 100-10 استریل فیلتردار DNAse/RNAes Free درب دار همراه با نوک 96 خانه
29- رک سرسمپلرʎ 10-1/0 استریل فیلتردار DNAse/RNAes Free درب دار همراه با نوک 96 خانه
30- رک سرسمپلر زرد استریل درب دار همراه با نوک 96 خانه
31- رک سرسمپلر کریستالی استریل درب دار همراه با نوک 96 خانه
32- سل اسکراپر تک استریل 25سانت
33- سیستم فیلتراسیون 22/0 از جنس MCE با مخزن cc500
34- سیستم فیلتراسیون 45/0 از جنس MCE با مخزن cc500
35- سیستم فیلتراسیون 22/0 از جنس PVDF با مخزن cc500
36- سیستم فیلتراسیون 45/0 از جنسPVDF با مخزن cc500
37- سرسمپلرʎ 1000-100 استریل فیلتردار DNAse/RNAes Free (1000عددی)
38- سرسمپلرʎ 100-10 استریل فیلتردار DNAse/RNAes Free (1000عددی)
39- سرسمپلر زرد استریل خط دار هزار عددی
40- سرسمپلرʎ 10-1 استریل فیلتردار DNAse/RNAes Free (1000عددی)
41- فلاسک کشت سلول ساده N.T (cm25 =cm5/12)
42- فلاسک کشت سلول فیلتردار N.T (cm25 =cm5/12)
43- فلاسک کشت سلول فیلتردار N.T (cm50=cm25)
44- فلاسک کشت سلول ساده N.T (cm50=cm25)
45- فلاسک کشت سلول ساده N.T (cm250 =cm75)
46- فلاسک کشت سلول فیلتردار N.T (cm250 =cm75)
47- فلاسک کشت سلول ساده N.T (cm600 =cm182)
48- فلاسک کشت سلول فیلتردار N.T (cm600 =cm182)
49- فلاسک کشت سلول ساده S.T (cm25 =cm5/12)
50- فلاسک کشت سلول فیلتردار S.T (cm25 =cm5/12)
51- فلاسک کشت سلول فیلتردار S.T (cm50=cm25)
52- فلاسک کشت سلول ساده S.T (cm50=cm25)
53- فلاسک کشت سلول ساده S.T (cm250 =cm75)
54- فلاسک کشت سلول فیلتردار S.T (cm250 =cm75)
55- فلاسک کشت سلول ساده S.T (cm600 =cm182)
56- فلاسک کشت سلول فیلتردار S.T (cm600 =cm182)
57- فیلتر سر سرنگی 22/0 از جنس PES باقطر mm30
58- فیلتر سر سرنگی 45/0 از جنس PES باقطر mm30
59- فیلتر سر سرنگی 22/0 از جنس MCE باقطر mm30
60- فیلتر سر سرنگی 45/0 از جنس MCE باقطر mm30
61- فیلتر سر سرنگی 1/0 از جنس PVDF باقطر mm30
62- فیلتر سر سرنگی 22/0 از جنس PVDF باقطر mm30
63- فیلتر سر سرنگی 45/0 از جنس PVDF باقطر mm30
64- فیلتر سر سرنگی 22/0 از جنس PTFE باقطر mm30
65- فیلتر سر سرنگی 45/0 از جنس PTFE باقطر mm30
66- فیلتر سر سرنگی 45/0 از جنس نایلون باقطر mm30
67- کرایو تیوپ استریل 5/0 سی سی (50عددی)
68- کرایو تیوپ استریل 8/1 سی سی (20عددی)
69- کرایو تیوپ استریل 5سی سی (20عددی)
70- کوت ماکرو 5/4 سی سی پلاستیکی (100عددی)
71- لوله فالکون 15 ته مخروطی استریل (25عددی)
72- لوله فالکون 50 ته صاف استریل (25عددی)
73- لوله فالکون 50 ته مخروطی استریل (25عددی)
74- میکروتیوپ 5/0 مدرج استریل درب دار DN Ase/RNAse Free (1000عددی)
75- میکروتیوپ 5/1 مدرج استریل درب دار DN Ase/RNAse Free (500عددی)
76- میکروتیوپ 2 مدرج استریل درب دار DN Ase/RNAse Free (500عددی)

مشخصات محصولات کمپانی JetBiofil

مشخصه توضیح
مشخصه ای ثبت نشده است.

قیمت محصولات کمپانی JetBiofil

قیمت (تومان) قیمت با تخفیف درصد تخفیف بروزرسانی توضیحات
برای این محصول قیمتی ثبت نشده است. با تامین کننده تماس بگیرید.

عبارات کلیدی مرتبط

JetBiofil