شرکت عصر صفر و یک فسا

مسئول : آقای یوسف حسین پور

تلفن تماس : 07312214316

موقعیت فروشگاه: استان: فارس - شهر: فسا

آدرس پستی : خیابان امام خمینی - سه راه دریمی - روبروی خیابان شریف واقفی (کجو) - شرکت عصر صفر و یک فسا

حضور در بازار :94 مــاه

ارسال پیام به تامین کننده


گزارش تخلف / ایراد


درباره شرکت عصر صفر و یک فسا

فعالیت این شرکت در زمینه های سخت افزار - لوازم جانبی - نرم افزار - لب تاب و ... می باشد .

خبرنامه ها

شرکت عصر صفر و یک فسا خبرنامه ای ثبت نکرده است.

محصولات شرکت عصر صفر و یک فسا

شرکت عصر صفر و یک فسا محصولی ثبت نکرده است.