ابررایانه طبرستان

مسئول : آقای مهندس درزی

تلفن تماس : 01132193387

موقعیت فروشگاه: استان: مازندران - شهر: بابل

آدرس پستی : چهار راه فرهنگ - ساختمان گلستان(رو به روی بانک رفاه) - طبقه چهارم

حضور در بازار :63 مــاه

ارسال پیام به تامین کننده


گزارش تخلف / ایراد


درباره ابررایانه طبرستان

نمایندگی انحصاری اینترنت فن آوا در بابل

خبرنامه ها

ابررایانه طبرستان خبرنامه ای ثبت نکرده است.

محصولات ابررایانه طبرستان